Over ons

Over


In 2011 is Stichting Vrienden van Huib Roskam opgericht die het mogelijk maakt om jonge talentvolle mensen in de kleinkunst, muziek en cabaret meer podiumervaring op te laten doen nu deze sector heftig getroffen wordt door bezuinigingen van gemeentes en overheden.

De laatste jaren hebben we diverse projecten gesteund. In deze tijd waarin bijna alles wordt afgelast, zullen we, zodra dat weer mogelijk is, opnieuw bijdragen aan de snelle opstart van diverse culturele activiteiten. 

Je kunt gratis Vriend worden en je mag naast Vriend ook Sponsor worden als je dat wilt. Met kleine bedragen kun je al heel veel goeds doen.

RSIN nr. 8503 75 484
Postadres: Vroonweg 12, 3247 CG DIRKSLAND
Bankrekeningnummer: NL61 ABNA 0425 3029 46

Doelstelling:

De boodschap die uitgedragen wordt is:
Stichting “Vrienden van Huib Roskam” wil graag helpen om mensen in de gelegenheid te brengen hun talenten in kleinkunst, cabaret en muziek aan het publiek te tonen, zeker nu dat door de huidige Corona pandemie en de bezuinigingen in de kunst en cultuur van enige jaren geleden steeds moeilijker wordt. 

Je kunt je als Vriend aanmelden. We houden je op de hoogte van de theater en muziekprogramma's die we financieel steunen. Daarnaast is het ook mogelijk om je als sponsor aan te melden. Voor beiden geldt dat je in de toekomst concerten, voorstellingen en andere activiteiten kunt bijwonen tegen gereduceerd tarief en soms ook gratis.

Beleidsplan:

Nadat enige jaren geleden sterke bezuinigingen vanuit de overheid grote impact hadden op de cultuursector is deze sector opnieuw in zwaar weer gekomen als gevolg van de huidige Corona pandemie. Er kunnen niet of nauwelijks uitvoeringen gegeven worden. Soms is het wel mogelijk/toegestaan om te repeteren maar dan is er nog geen of nauwelijks uitvoeringsmogelijkheid of het aantal toeschouwers is te klein om financieel haalbaar te zijn. De kans is reëel aanwezig dat musici, koren en kleinkunst beoefenaars met moeite rond kunnen komen en hun beroep niet goed meer kunnen uitoefenen.

Het beleid van de stichting zal er daarom met name op gericht zijn om:

  • toneelvoorstellingen, muziek- en theatervoorstellingen op kleine schaal te stimuleren,

  • artiesten, koren, musici ed. een financiële stimulans te geven om weer snel concerten te kunnen organiseren zodra dit weer mogelijk is. Alles is er dan op gericht om deze uitvoerenden in staat te stellen om daarna weer zelf in hun eigen financiën te voorzien,

  • de budgetten voor deze uitvoeringen te verkrijgen middels werving van bedrijfs- en particuliere sponsoren

  • de stichting op deze manier meer naamsbekendheid te geven zodat het voor meerdere partijen aantrekkelijk wordt sponsor en vriend te worden om cultuur op deze manier in de breedste zin van het woord te ondersteunen.

Beloning

Het bestuur van de stichting beheert het vermogen zonder enig winstoogmerk en zonder enige beloningsvorm. Alle gelden worden volledig besteed aan de projecten die aan de doelstelling van de stichting voldoen.
Downloads

Jaarrekening 2020 Vrienden van Huib-Roskam
Jaarrekening 2019 Vrienden van Huib-Roskam
Jaarrekening 2018 Vrienden van Huib-Roskam
Jaarrekening 2017 Vrienden van Huib-Roskam
Jaarrekening 2016 Vrienden van Huib-Roskam
Jaarrekening 2015 Vrienden van Vijverberg
Jaarrekening 2014 Vrienden van Vijverberg
Jaarrekening 2013 Vrienden van Vijverberg

Bedrijfssponsoren

Lid worden van de Vrienden van Huib Roskam

registreren