ANBI

Sinds 1 januari 2013 heeft Stichting Vrienden van Huib Roskam de culturele ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Deze registratie bij de Belastingdienst heeft voordelen voor onze donateurs! Er geldt namelijk een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Gewone giften

Voor het aftrekken van een gewone gift is het wel van belang dat je met schriftelijke stukken (zoals een bankafschrift of kwitantie) kan aantonen dat de gift(en) hebt gedaan. Daarnaast geldt er een drempelbedrag en een maximum. Klik hier voor meer informatie over deze aftrek.

Periodieke giften (sponsorprogramma)

Hier vind je meer informatie over het aftrekken van periodieke giften.

Wil je met Stichting Vrienden van Huib Roskam een schriftelijke overeenkomst in de vorm van een sponsorprogramma aangaan? Vul hier de overeenkomst in. Druk deze daarna af en stuur deze aan ons op.

Belangrijk Je kunt kiezen of je de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met Stichting Vrienden van Huib Roskam.

Bedrijfssponsoren

Lid worden van de Vrienden van Huib Roskam

registreren